การกลายพันธุ์ (Mutation)

    รูปทรงที่แปลกตา พร้อมทั้งสีสันที่น่าดึงดูดของพืชตระกูลบรอมีเลียดนั้นมีหลากรูปแบบ นั่นก็เกิดจากการพัฒนาของสายพันธุ์จากรุ่นอดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมยังรวมถึงการกลายพันธุ์ที่เกิดจากหลายสาเหตุเช่น การถ่ายทอดยีนส์บางชนิดที่มากกว่าปกติสู่เมล็ดหรือหน่อไม่ว่าจะเป็นยีนส์เด่น หรือยีนส์ด้อย การได้รับปริมาณของสารเคมีบางชนิดจนทำให้ยีนส์เกิดการเปลี่ยนแปลง การได้รับโรคหรือไวรัสบางชนิด หรือแม้แต่แสงหรืออากาศ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจจะแสดงให้เห็นทันที หรือค่อยๆพัฒนาให้เห็นตามส่วนต่างๆของ ใบ ลำต้น หรือดอก

จากระยะเวลาหลายปีที่ผมได้คลุกคลีอยู่กับบรอมีเลียดสกุล ทิลแอนด์เซีย (Tillandsia) ก็ได้เรียนรู้มากขึ้นว่าพืชตระกูลบรอมีเลียดนั้นมีอัตราการกลายพันธุ์ที่ค่อนข้างสูง ซึ่งโดยปกติพืชทั่วไปอาจจะกลายพันธุ์ให้เห็นได้น้อย หรือกลายพันธุ์จากเมล็ดเท่านั้น แต่บรอมีเลียดสามารถกลายพันธุ์ได้ทั้งจากเมล็ด และหน่อ สิ่งที่เกิดขึ้นนี้พบเห็นได้ค่อนข้างบ่อย โดยผู้ปลูกเลี้ยงหลายคนอาจเรียกการกลายพันธุ์ไป-กลับ ว่า "ไม้ยังไม่นิ่ง" เช่นสีของต้นแม่อาจมีสีชมพูสด แต่พอให้หน่อรุ่นใหม่ออกมา สีกลับไม่สดเหมือนต้นแม่ หรือสีอาจจางลงกว่าเดิม ลักษณะของสีเหล่านี้มักพบมากในสกุล Neoregelia, Billbergia หรือ Aechmea ซึ่งมีความโดดเด่นของสีบนแผ่นใบ และช่อดอก

ผู้อ่านหลายๆท่านอาจเคยเห็น หรือเคยได้ยินข่าวซึ่งเกียวกับผลสับปะรดซึ่งมีรูปร่างแปลก บิดเบี้ยว มีจุกหลายสิบจุก หรือมีจำนวนผลย่อยติดกันเป็นแผงอยู่ในผลเดียว นั่นก็เกิดจากการแบ่งเซลที่ผิดปกตินั่นเองครับ ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเรื่องน่าพิศวงแต่อย่างใด กลับเป็นเรื่องน่าขำเมื่อมีผู้คนจุดธูป-เทียนเพื่อขอเลขหวย

สำหรับ Tillandsia แล้ว สีบนแผ่นใบอาจไม่มีความโดดเด่น เมื่อยังไม่ถึงช่วงที่ออกดอก แต่รูปร่างของทรงต้น การเรียงตัวของใบ และแผ่นใบมีความโดดเด่นและแปลกตาเช่น ใบที่บิดม้วนเป็นเกลียว ห่อตัวคล้ายหลอด โคนใบห่อตัวคล้ายหัว(pseudo-bulb) ใบที่มีขนาดเล็กและบางเท่าเข็ม ลำต้นที่ยืดยาว แต่ก็มี Tillandsia อีกหลายชนิดที่ดอกมีสีสันฉูดฉาด เพื่อดึงดูดให้แมลงและนกมาช่วยผสมเกสร
  
  
  

   จุดเด่นของไม้ประดับเมื่อเกิดการกลายพันธุ์ ทำให้เกิดความแปลกใหม่ในวงการไม้ประดับ และเพิ่มมูลค่าให้กับต้นไม้ที่เราคิดว่าอาจจะดูพื้นๆ ธรรมดาๆ ให้กลายเป็นสิ่งที่พิเศษและน่าสนใจได้


        
        
       © Alright Reserved since 2003 by SSairplants, Thailand.
Tel : 0878614959 | Fax : 043343723 | Email : ssairplants@hotmail.com